PRIVACYVERKLARING 

Doordat u gebruik maakt van de diensten van Brick9 en/of u zelf uw gegevens aan Brick9 verstrekt bij het invullen van een contactformulier op de website, kan Brick9 BVBA, Dublinstraat 35 / 0009, 9000 Gent, BE 0561.929.215 persoonsgegevens over u verwerken.

Brick9 kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw wachtwoord
  • Uw IP-adres
   

WAAROM BRICK9 GEGEVENS NODIG HEEFT

Brick9 verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of elektronisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.
Brick9 verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Brick9 uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een onderling gesloten overeenkomst van opdracht. 

HOE LANG EN WAAR BRICK9 GEGEVENS BEWAART

Brick9 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen – waarvoor uw gegevens worden verzameld – te realiseren. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Alle data wordt opgeslagen in een Microsoft 365 omgeving, onze cloud toepassing van Connectwise en een versleutelde wachtwoord kluis. Alle draagbare toestellen die uw gegevens kunnen bevatten, zijn versleuteld en kunnen vanop afstand worden gewist.

DELEN MET ANDEREN

Brick9 verstrekt uw persoonsgegevens enkel aan derden indien nodig voor de uitvoering van de onderlinge overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden geen gegevens aan derden doorgegeven zonder uw voorafgaandelijke goedkeuring.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Brick9 worden algemene bezoekgegevens bijgehouden die worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Algemene bezoekgegevens zijn ondermeer het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Brick9 gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.
Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. De website hosten we zelf op een server bij Microsoft Azure en deze is volledig in eigen beheer.

Brick9 heeft Google geen toestemming gegeven om via Brick9 verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ask@brick9.com samen met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart. Brick9 zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Brick9 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Gegevens die via de website van Brick9 worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Brick9 verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Brick9  op via  ask@brick9.com.
Brick9 BVBA
Dublinstraat 35 / 0009
9000 Gent

KLACHTEN OF MELDINGEN

Mocht u om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kan u dit melden aan Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).